Anasayfa

Akademik personelimizin bilimsel araştırmaları ve projelerinde öğrencilerimizin ise ders uygulamalarında kullanabildiği Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine tahsisli 2 adet araştırma gemisi bulunmaktadır.

R/V Seydi Ali Reis gemisi üniversitemiz akademik personeli dışında ulusal ve uluslararası sularda (kıyı ve açık denizlerde) araştırma ve inceleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere Araştırma 1 gemisi ise günlük kıyısal deniz araştırmaları ve faaliyetleri için diğer resmi yada özel kurum, kuruluş ve kişiler tarafından gemi kullanım yönergesine göre kiralanabilmektedir. (hizmet alımı)
 

sinop

adresAdres: Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000-SİNOP
telTelefon: 0(368) 271 57 57
postae-Posta:
posta
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2014 |